ngoccmc
 • Bài viết: 153
 • Gia nhập: 26-12-2019
Các website, tài liệu tìm hiểu về Thương Mại Điện Tử tại Việt Nam


Bài viết tập hợp một số tài liệu, văn bản và website về Thương mại điện tử tại Việt Nam để mọi người cùng tham khảo, chia sẻ với nhau. Mình sẽ cố gắng cập nhật Danh sách các tài liệu, website trong bài đầu tiên theo năm tháng và bổ sung thêm khi các bạn chia sẻ các tài liệu, địa chỉ hay và hữu ích.
UserPostedImage


Báo cáo Thương mại điện tử và Chỉ số Thương mại điện tử Việt nam hàng năm

Báo cáo Thương mại điện tử 2015: Download 
Báo cáo Thương mại điện tử 2013 (Bộ Công Thương): Download 
Chỉ số Thương mại điện tử 2013 (VECOM): Download 
Website tìm hiểu về Thương mại điện tử:
Cục Thương mại điện tử: http://www.idea.gov.vn/ 
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt nam: http://www.vecom.vn 

Tài liệu Thương mại điện tử tiếng Việt:
Tài liệu tiếng Việt, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt nam: http://www.vecom.vn/index.php/about-joomla/tai-lieu/tai-lieu-trong-nuoc 
Nhiều tài liệu về TMĐT, Đại học Đà nẳng: http://elib.cit.udn.vn/thuong-mai-dien-tu/tat-ca-tai-lieu-thuong-mai-dien-tu.2265.0.html 
AITECH: http://aitech.edu.vn/thu-vien-tai-lieu/thuong-mai-dien-tu-c82.html 


Trên là danh sách các site để tìm hiểu, nghiên cứu về TMĐT có nội dung thường xuyên được cập nhật. Anh em có biết trang hay có thể chia sẻ thêm với mọi người.
Ai đang xem chủ đề này?
  Di chuyển  
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.