tuankiet
 • Bài viết: 86
 • Gia nhập: 20-12-2019
[img=https://www.flickr.com/photos/[email protected]/49500801073/in/photolist-2iqdxzt-2gXTMAp-TQN5Ha-K9t6Bi-2hnDb1w-2h3jdEX-2i1uLpi-2gTY7jh-QXNeKs-dQmCjj-KVM3JS-RAvCkf-g4SAnd-215Xh9M-fTXJy1-fU7x1y-CYVbBu-rpf9u1-RAvG1w-fU741q-6FHEKL-m7XCjH-2161dgR-fU7qP4-215XigM-7K8TtP-GvpyyA-8wxxsH-2gXU8a9-2gXTYNQ-2gWksh4-2gU1iiU-2h3cY98-RHcYxM-2hMUh6z-28xV5E3-CfyjzP-2hQf3Wv-24NBJAZ-gHymrh-21MipJs-fTXGax-2gXTNTK-2gXfvwR-2gXfsHu-2gWTT7B-2gWTSqG-2gTVJZn-2gTVvH2-2gU1Jgj] Một cuộc mít tinh ủng hộ Nhật sau cuộc đảo chánh ngày 9-3-1945 của Nhật[/img]
Ai đang xem chủ đề này?
  Di chuyển  
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.